Parametry techniczne

 • moc każdego bloku brutto: 900 MWe,
 • sprawność bloku netto: ≥ 45,5 %,
 • dyspozycyjność bloku: 88 %,
 • roczna produkcja energii z dwóch bloków: około 13,5 TWh/a,
 • roczne zużycie węgla kamiennego dla dwóch bloków: 4,1 mln t/a,
 • sprawność cieplna kotła: ≥ 94,1 %,
 • wydajność maksymalna trwała kotła: 2455,2 t/h,
 • temperatura pary świeżej: 600-610 °C,
 • temperatura pary wtórnej: 600-620 °C,
 • ciśnienie pary świeżej: 24-28,5 MPa,
 • żywotność bloku (kocioł, turbozespół): 35 lat lub 200.000 godzin,
 • minimum techniczne kotła bez wspomagania olejem opałowym: 35 %.