Archiwum kategorii: Aktualności

Nadano imię turbinie nr 5

Turbinie nowo budowanego bloku nr 5 Elektrowni Opole nadano imię. W ten symboliczny sposób przedstawiciele inwestora, spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz wykonawcy oficjalnie zakończyli kolejny kluczowy etap budowy bloków o łącznej mocy 1800 MW, jakim jest montaż turbogeneratora.

Teresa – bo od dziś tak właśnie ma na imię turbina, otrzymała imię Teresy Jednoróg – założycielki i od ponad dwudziestu pięciu lat lidera Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu.

Jesteśmy dziś świadkami symbolicznego zakończenia kolejnego etapu realizacji w harmonogramie inwestycji. Ukończenie montażu turbozespołu nr 5 otwiera drogę do przeprowadzenia rozruchu bloku wraz  z obiektami towarzyszącymi – powiedział dyrektor Elektrowni PGE w Opolu Bernard Ptaszyński.

Obecnie trwa także montaż turbozespołu nr 6 oraz kotłów parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także montaż elektrofiltrów oraz instalacji mokrego odsiarczania spalin. Trwa również malowanie chłodni kominowej, która obsługiwać będzie blok 6. Na powłoce zewnętrznej wspomnianej chłodni powstaje ogromny rysunek – tęczy, słońca i nut – z jednej strony nawiązujący do sąsiadujących z nią chłodni, a z drugiej do Opola – stolicy polskiej piosenki. Ta nietypowa „praca plastyczna” to także wyzwanie logistyczne, ponieważ do pomalowania jest aż 4,5 ha powierzchni.

Niebawem inwestycja wkroczy w fazę rozruchu bloku 5 wraz z obiektami towarzyszącymi. Tzw. „zimny rozruch” ma na celu przeprowadzenie prób odbiorowych urządzeń i wyposażenia z podaniem czynnika roboczego.

W zakresie przedsięwzięć towarzyszących prace również przebiegają zgodnie z harmonogramem. Mowa tu przede wszystkim o Stacji Uzdatniania Wody, która zgodnie z planem została oddana do eksploatacji na początku września. Stacja uzdatni wodę dla czterech istniejących i dwóch powstających właśnie bloków.

Budowa nowych bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW i  wartości 11,6  mld zł to największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach.

Budowa rozpoczęła się w lutym 2014 roku. Inwestycja zrealizowana jest już w ponad 80 proc. Oddanie do eksploatacji bloku nr 5 planowane jest w drugim półroczu 2018 roku, a bloku nr 6 w pierwszym półroczu 2019 roku. 

Gigantyczna stacja uzdatniania wody oddana do eksploatacji

Po zakończonym powodzeniem 240 godzinnym ruchu próbnym nowa stacja uzdatniania wody w Elektrowni Opole została przekazana do eksploatacji.

Po budowie bloków 5 i 6 jest to największa inwestycja realizowana w elektrowni na przestrzeni ostatnich lat. Nowa stacja uzdatniania wody będzie służyć nie tylko nowobudowanym, ale również eksploatowanym już blokom energetycznym 1–4. Oczyszczona woda trafiać będzie do obiegów chłodzenia całej elektrowni, jak również będzie służyła jako surowiec do stacji demineralizacji wody.

Ilość wody jaką stacja uzdatniania będzie przygotowywała jest imponująca. W ciągu 24 godzin uzdatniać będzie około 170 tys. m3 wody, co porównać możemy do dobowego przygotowania wody przez warszawski wodociąg północny – mówi dyrektor Elektrowni Opole Bernard Ptaszyński. Inwestycja obejmowała także modernizację przepompowni ujęcia wody na rzece Mała Panew. Za pomocą zmodernizowanej pompowni położonej w odległości około 3,5 km od elektrowni woda przekazywana jest do stacji uzdatniania – dodaje Bernard Ptaszyński.

Czystość wody uzupełniającej obiegi chłodzenia musi być porównywalna z jakością wody pitnej z tą różnicą, że uzdatniona woda nie powoduje osadzania się kamienia na instalacjach wymiany ciepła. Wodę surową z rzeki charakteryzuje zmienna zawartość węgla organicznego, na co w dużej mierze mają wpływ letnie zakwity planktonu, a w ich następstwie pojawiające się produkty rozkładu martwych organizmów. Podstawowym zadaniem instalacji uzdatniania wody jest usunięcie z niej zanieczyszczeń organicznych oraz związków żelaza, glinu i manganu.

Celem inwestycji jest zapewnienie wody o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości m.in. do uzupełniania strat obiegów chłodzących bloki energetyczne Elektrowni Opole, zasilania układu chłodzenia w centralnej sprężarkowni, zasilania instalacji odsiarczania spalin, awaryjnego zasilenia sieci wody p.poż. oraz uzupełniania obiegu kotłowego bloków energetycznych wodą zdemineralizowaną.

Stacja uzdatniania wody została zaprojektowana i zbudowana od podstaw w ponad 2,5 roku przez konsorcjum polskich firm: Seen Technologie – lider oraz jego partnerzy – Instal Warszawa i Elemont Brzezie.

Nowe bloki w elektrowni PGE w Opolu gotowe w 80 procentach

Pierwsza woda już płynie

Trwa etap rozruchu Stacji Uzdatniania Wody (SUW), która – zgodnie z planem – ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym kwartale.

Aktualnie trwa 72 godzinny ruch ciągły Stacji Uzdatniania Wody, który zakończy etap rozruchu. Po pozytywnym zakończeniu ruchu ciągłego nastąpi przejście do tzw. fazy ruchu regulacyjnego. Dopiero po tych działaniach nastąpi ruch próbny.

Nowa instalacja będzie uzdatniać wodę dla czterech eksploatowanych bloków Elektrowni Opole i dwóch nowych, które od ponad trzech lat są w budowie.

Galeria zdjęć Stacji Uzdatniania Wody – stan aktualny:

Pożar na budowie

W ramach tygodnia bezpieczeństwa na terenie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w dniu 10 maja br. odbyły się pokazy strażackie. Prezentacja obejmowała rozcinanie pojazdu, wyciąganie poszkodowanego oraz gaszenie pożaru.

Podczas tygodniowego szkolenia, które trwa od 8 do 12 maja organizowanych jest szereg pokazów, prezentacji oraz szkoleń. Dotyczą one zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w tym m.in.: badań profilaktycznych, stosowania odpowiednich ubrań ochronnych, bezpiecznej eksploatacji butli ciśnieniowych i postępowania w razie sytuacji awaryjnych, pokazów technik bezpiecznej pracy na wysokości, szkoleń z pierwszej pomocy czy pokazów ratownictwa wysokościowego.

Tydzień bezpieczeństwa przebiega pod hasłem: „Bądź bezpieczny w swojej pracy” i skierowany jest do wszystkich pracowników realizujących budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.