Archiwum kategorii: Aktualności

Nowe bloki w elektrowni PGE w Opolu gotowe w 80 procentach

Pierwsza woda już płynie

Trwa etap rozruchu Stacji Uzdatniania Wody (SUW), która – zgodnie z planem – ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym kwartale.

Aktualnie trwa 72 godzinny ruch ciągły Stacji Uzdatniania Wody, który zakończy etap rozruchu. Po pozytywnym zakończeniu ruchu ciągłego nastąpi przejście do tzw. fazy ruchu regulacyjnego. Dopiero po tych działaniach nastąpi ruch próbny.

Nowa instalacja będzie uzdatniać wodę dla czterech eksploatowanych bloków Elektrowni Opole i dwóch nowych, które od ponad trzech lat są w budowie.

Galeria zdjęć Stacji Uzdatniania Wody – stan aktualny:

Pożar na budowie

W ramach tygodnia bezpieczeństwa na terenie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w dniu 10 maja br. odbyły się pokazy strażackie. Prezentacja obejmowała rozcinanie pojazdu, wyciąganie poszkodowanego oraz gaszenie pożaru.

Podczas tygodniowego szkolenia, które trwa od 8 do 12 maja organizowanych jest szereg pokazów, prezentacji oraz szkoleń. Dotyczą one zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w tym m.in.: badań profilaktycznych, stosowania odpowiednich ubrań ochronnych, bezpiecznej eksploatacji butli ciśnieniowych i postępowania w razie sytuacji awaryjnych, pokazów technik bezpiecznej pracy na wysokości, szkoleń z pierwszej pomocy czy pokazów ratownictwa wysokościowego.

Tydzień bezpieczeństwa przebiega pod hasłem: „Bądź bezpieczny w swojej pracy” i skierowany jest do wszystkich pracowników realizujących budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Nowoczesna turbina GE w drodze z Elbląga do Elektrowni PGE w Opolu

Uroczysta odprawa turbiny parowej przeznaczonej dla należącej do Grupy PGE Elektrowni Opole odbyła się Zakładzie Turbin GE Power w Elblągu. Wydarzenie to jest kolejnym ważnym etapem realizacji inwestycji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6, dla której GE Power jest generalnym projektantem oraz dostawcą technologii, w tym kluczowych urządzeń – generatorów, turbin parowych i kotłów.

Budowa dwóch nowych bloków w Opolu ma strategiczne znaczenie dla utrzymania przez PGE pozycji lidera w segmencie wytwarzania energii elektrycznej, a także umożliwi grupie odmłodzenie i unowocześnienie floty wytwórczej. Dzięki wspólnym wysiłkom kolejne etapy tej inwestycji realizowane są zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń, co stawia ten projekt w czołówce polskich projektów energetycznych – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. rozwoju.

Dla opolskich bloków energetycznych nr 5 i 6 Zakład Turbin GE Power wykonał najbardziej technicznie zaawansowane elementy turbiny, m.in.: moduły wysokoprężne i średnioprężne, stojaki łożyskowe, komory zaworowe oraz części fundamentowe. Wyprodukowane elementy z uwagi na moc turbiny mają potężne gabaryty. Moduł wysokoprężny o wymiarach 8,05 x 2,87 x 3,25 (m) waży brutto ponad 85 ton. Natomiast moduł średnioprężny przy wymiarach 10,63 x 4,01 x 5,00 (m) osiąga ciężar brutto 166,8 ton.

Z uwagi na wielkość i wagę turbiny jej poszczególne elementy zostaną przetransportowane z Elbląga do Opola odpowiednio do gabarytów drogą lądową lub wodną. Moduł wysokoprężny, którego montaż odbył się na Wydziale Obróbki Kadłubów i Montażu Turbin, będzie transportowany specjalnym samochodem niskopodwoziowym z pilotem. Natomiast moduł średnioprężny przy pomocy suwnicy hydraulicznej zostanie przetransportowany na nadbrzeże Kanału Elbląskiego, skąd popłynie przez Gdańsk do Szczecina i dalej Odrą do Opola. Dostarczenie modułów turbiny na teren budowy elektrowni planowane jest odpowiednio w lutym i marcu 2017 i rozpocznie się etap ich instalacji na bloku nr 6.