Bloki nr 5 i 6 oraz chłodnie kominowe na koniec wakacji

25 sierpnia 2017 roku – elewacje zewnętrzne obiektów mają już niemal docelowy wygląd – aktualnie malowany jest płaszcz chłodni kominowej nr 4.