Żuraw powrócił

18 sierpnia 2017 roku – na budowie ponownie wykorzystano ogromnego żurawia, dzięki któremu – na dachu maszynowni – wykonany został montaż konstrukcji wsporczych pod tłumiki.