Pierwsza woda już płynie

Trwa etap rozruchu Stacji Uzdatniania Wody (SUW), która – zgodnie z planem – ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym kwartale.

Aktualnie trwa 72 godzinny ruch ciągły Stacji Uzdatniania Wody, który zakończy etap rozruchu. Po pozytywnym zakończeniu ruchu ciągłego nastąpi przejście do tzw. fazy ruchu regulacyjnego. Dopiero po tych działaniach nastąpi ruch próbny.

Nowa instalacja będzie uzdatniać wodę dla czterech eksploatowanych bloków Elektrowni Opole i dwóch nowych, które od ponad trzech lat są w budowie.

Galeria zdjęć Stacji Uzdatniania Wody – stan aktualny: