19 maja 2017 roku – budowa bloków nr 5 i 6 została zrealizowana w około 75 procentach. Między innymi na maszynowni trwają intensywne prace montażowe – zarówno przy turbozespole bloku energetycznego nr 5, jak i bloku nr 6.