Pożar na budowie

W ramach tygodnia bezpieczeństwa na terenie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w dniu 10 maja br. odbyły się pokazy strażackie. Prezentacja obejmowała rozcinanie pojazdu, wyciąganie poszkodowanego oraz gaszenie pożaru.

Podczas tygodniowego szkolenia, które trwa od 8 do 12 maja organizowanych jest szereg pokazów, prezentacji oraz szkoleń. Dotyczą one zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w tym m.in.: badań profilaktycznych, stosowania odpowiednich ubrań ochronnych, bezpiecznej eksploatacji butli ciśnieniowych i postępowania w razie sytuacji awaryjnych, pokazów technik bezpiecznej pracy na wysokości, szkoleń z pierwszej pomocy czy pokazów ratownictwa wysokościowego.

Tydzień bezpieczeństwa przebiega pod hasłem: „Bądź bezpieczny w swojej pracy” i skierowany jest do wszystkich pracowników realizujących budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.