3 lutego 2017 roku – widok na bloki energetyczne nr 5 i 6 od strony instalacji mokrego odsiarczania spalin bloku nr 5.