Na maszynowni bloków nr 5 i 6 – 1 lutego 2017 roku