19 lutego 2016 roku - deszczowy tydzień na budowie.

19 lutego 2016 roku – pochmurny i deszczowy tydzień na budowie. Trwa montaż konstrukcji stalowych na obydwu blokach energetycznych. Realizowana jest budowa chłodni kominowej nr 4 i demontowane rusztowania na koronie chłodni kominowej nr 3.