Betonowanie fundamentu turbogeneratora bloku nr 6

Autor zdjęć: Przemysław Marcisz