Montaż rusztu zewnętrznego kotła nr 5

Rozpoczęto operację wciągania rusztu zewnętrznego kotła bloku nr 5 na wysokość 113 metrów.

19 października 2015 r. – zgodnie z harmonogramem – rozpoczął się etap wciągania rusztu zewnętrznego kotła nr 5. Z uwagi na wymiary i masę elementu wynoszącą 816 ton, zadanie wymaga wielostronnej koordynacji i zaangażowania firm podwykonawczych biorących udział w całym procesie. Proces wciągania rusztu podzielono na etapy.

– Etap pierwszy polega na montażu modułów konstrukcji dla podestów komunikacyjnych w obrębie kotła, co pozwoli rozpocząć wciąganie rusztu zewnętrznego – informuje Daniel Kopczyński, koordynator branży kotłowej z biura przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Kolejny etap będzie polegał na złożeniu elementów rusztu w jedną całość oraz uzbrojenie go w uchwyty tymczasowe niezbędne do wciągnięcia. Równolegle będą realizowane prace związane z instalacją czterech siłowników hydraulicznych, każdy o udźwigu 300 ton, oraz stacji pomp do ich zasilania, które podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – wyjaśnia Kopczyński.

Podczas wciągania rusztu  wykonywane będą zaplanowane wcześniej prace, polegające na dołączeniu do rusztu konstrukcji dla kanałów powietrza oraz odcinka głównego kanału spalin wraz z zewnętrznymi rurami wieszakowymi i komorami. Przyjęta technologia pozwoli na wciąganie konstrukcji rusztu z prędkością do 8 metrów w ciągu godziny.

Ostatni etap będzie polegał na przymocowaniu konstrukcji rusztu zewnętrznego do głównej konstrukcji kotła oraz na zwolnieniu i demontażu siłowników oraz instalacji hydraulicznej – dodaje Daniel Kopczyński.

W całej operacji wciągania rusztu zewnętrznego zaangażowane będą trzy dźwigi, w tym jeden zainstalowany na poziomie 120 metrów na konstrukcji głównej kotła.

Wciągnięcie rusztu zewnętrznego kotła pozwoli rozpocząć kolejne zaplanowane prace związane z montażem pakietu części ciśnieniowej kotła, tj. bandaży i ekranów części konwekcyjnej kotła oraz rozpoczęciem montażu rusztu wewnętrznego, na którym zawieszone zostaną przegrzewacze pary oraz podgrzewacz wody.

Autor zdjęć: Przemysław Marcisz