Kolejne betonowanie wkrótce

Po zakończonych pod koniec kwietnia pracach związanych z betonowaniem płyty fundamentowej kotła bloku nr 5, przyszedł czas na betonowanie fundamentów kotła drugiego z budowanych bloków energetycznych.

Inwestycja jest już zrealizowana w 17 proc. W połowie czerwca rozpoczęto wylewanie płaszcza chłodni, który ma już 25 m. Rozpoczęły się prace budowlane przy pompowni wody chłodzącej bloku nr 6. Poza tym, po ukończeniu wykopów pod rurociągi wody chłodzącej, rozpoczęto roboty żelbetowe w budynku elektrycznym bloku nr 5. Wykonano także podsypkę pod posadzkę na fundamencie chłodni nr 5. Obecnie trwa końcowa faza przygotowań do wylewania posadzki poziomu zero w budynku maszynowni bloku nr 5.

– Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest drugie ogromne betonowanie. W ciągu 7 dni zabetonowany zostanie plac pod fundamenty kotła bloku nr 6. Jest to jedna z największych tego typu prac w Europie, w których zużyte zostanie 18,5 tys. m3 betonu – mówi Jarosław Cybulski, dyrektor projektu budowy bloków w Elektrowni Opole z ramienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.