Rośnie pierwsza chłodnia kominowa

Na największym obecnie energetycznym placu budowy w kraju rozpoczęły się prace związane z wykonaniem pierwszej z dwóch powłok betonowych chłodni kominowej nr 5. 

Wcześniej na budowie dwóch bloków energetycznych w PGE GIEK SA Oddział Elektrownia Opole zakończono betonowanie płyty fundamentowej kotłowni nr 5. – Do betonowania płyty zużyto 18462 m3 betonu – informuje Regina Knosala, kierownik biura projektu budowy bloków 5 i 6. Na potrzeby wszystkich prac prowadzonych na kotłowni nr 5 wykorzystano aż 50 tys. m3 betonu i 4 tys. ton stali zbrojeniowej.

Obecnie rozpoczęliśmy prace związane z realizacją pierwszej z dwóch powłok betonowych chłodni kominowej dla bloku nr 5. To będzie chłodnia kominowa typu mokrego, hiperboloidalna o naturalnym ciągu, o wysokości 185,1 m i mocy 950 MWt, umożliwiająca odprowadzenie spalin do atmosfery. Płaszcz chłodni zostanie wykonany w konstrukcji żelbetowej. – Powłokę chłodni będzie tworzyło 119 pierścieni, z których każdy ma 1,5 m wysokości, jeden pierścień  uzupełniający o wysokości 0,45 m oraz pierścień końcowy z koroną usztywniającą o wysokości 1,6 m – wyjaśnia Regina Knosala i dodaje, że do zbudowania powłoki posłuży 50 hydraulicznych platform podnoszonych. – Każda z tych platform jest skonstruowana w taki sposób, by umożliwić niezależne prace hydrauliczne, dzięki czemu wzrasta elastyczność ustawień całego systemu, a możliwości wykonywania betonowania sekcji są niezależne od prac prowadzonych w innej strefie – podkreśla kierownik biura projektu. Powłoka płaszcza chłodni będzie posiadała 100 zbrojonych żeber wiatrowych. Zgodnie z harmonogramem zakończenie wykonywania płaszcza chłodni kominowej planowane jest w lutym 2016 r.

Autor zdjęć: Przemysław Marcisz