Rozpoczyna się wielkie betonowanie

Na placu budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole ruszyły właśnie prace związane z betonowaniem płyty fundamentowej budynku kotłowni nr 5. Poprzedzały je prace przygotowawcze związane z organizacją, przygotowaniem technologii i sposobem pielęgnacji termiczno-wilgotnościowym.

W ciągu pięciu dni warstwą betonu grubości 3,8 m wypełniona zostanie płyta fundamentowa o wymiarach 78 m x 83 m. Objętość masywu do wypełnienia betonem wynosi 18 420 m3.

Produkcja i dostawa mieszanki betonowej realizowana będzie jednocześnie przez 6 wytwórni betoniarskich. Dostawa mieszanki betonowej odbywać się będzie w cyklu ciągłym. Do obsługi betonowania fundamentu wykorzystanych zostanie 54 szt. betonomieszarek, a każda z nich poddawana będzie kontroli pod względem temperatury betonu i konsystencji mieszanki.

Po zakończeniu betonowania prowadzony będzie ciągły monitoring rozkładu temperatury w masywie betonowym, na podstawie którego będą podejmowane decyzje co do sposobu pielęgnacji betonu. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą sond wgłębnych.

Foto: Przemysław Marcisz