Fundament maszynowni gotowy. Czas na kolejne pylony

Na placu budowy nowych bloków energetycznych zakończono betonowanie fundamentu maszynowni i turbozespołu bloku nr 5, a rozpoczęto prace betoniarskie dwóch kolejnych pylonów kotłowni bloku nr 6.

– Betonowanie fundamentu maszynowni i turbozespołu bloku nr 5 zakończono 28 lutego – informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora Projektu Budowy Bloków 5 i 6 spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Łącznie w trakcie ciągłego układania masy betonowej trwającego ponad 75 godzin, zabudowano ok. 1500 ton stali zbrojeniowej i wykorzystano 11289 m3 betonu. Aktualnie na obu fundamentach maszynowni bloku 5 i 6 trwają prace związane z pielęgnacją wilgotnościowo-termiczną.

W obiekcie kotłowni bloku nr 5 kontynuowany jest montaż koszy kotwiących pod słupy konstrukcji nośnej budynku kotłowni oraz konstrukcji głównej kotła. – Trwa także montaż zbrojenia siatek dolnych fundamentu kotła. Do 6 marca wykonano ok. 15% całości zbrojenia – informuje Tomasz Pluciński.

Z kolei dla kotłowni bloku nr 6 rozpoczęto prace betoniarskie związane z budową obu 126-metrowych pylonów.

Autor: Przemysław Marcisz