Opolscy fotoreporterzy na placu budowy

Przedstawiciele opolskich mediów gościli dziś na placu budowy bloków 5 i 6.

Po zapoznaniu się z obowiązującymi na placu budowy procedurami i zasadami bezpieczeństwa, dziennikarze mogli poobserwować przygotowania do betonowania fundamentu maszynowni bloku nr 5.

Zobaczyli również 126-metrowe pylony, które osiągnęły już swoją docelową wysokość, a fotoreporterzy mogli także udokumentować trwające prace przy fundamencie chłodni kominowej dla bloku nr 5.

Wyjątkowych gości po placu budowy oprowadził Zbigniew Wiegner, dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z Polimex Projekt Opole Sp. z o.o.

Autor: Przemysław Marcisz