Betonowanie fundamentu maszynowni nr 6

Rozpoczęto betonowanie fundamentu maszynowni nr 6. Wykonana zostanie płyta żelbetowa o wymiarach 51 m x 108 m i zmiennej wysokości od 1,7 m do 3,5 m.

Kilka zdjęć z dnia 3 lutego 2015 roku obrazuje postęp prac.

Autor: Przemysław Marcisz