Pylony pną się do góry

W połowie listopada rozpoczęły się prace związane z betonowaniem pierwszego pylonu kotłowni nr 5, natomiast prace przy drugim pylonie zostaną rozpoczęte pod koniec miesiąca.

W wysokich na około 125 metrów i budowanych metodą ślizgu pylonach znajdą się szyby windowe, klatki schodowe oraz kanały pionowe dla kabli elektrycznych i instalacji sanitarnych.

Technologia budowania pylonów pozwala na ich wzrost średnio do czterech metrów na dobę praktycznie bez przerwy – informuje Tomasz Pluciński, Główny Specjalista ds. Inwestycji, Z-ca Dyrektora Projektu w Biurze Przygotowania, Realizacji i Rozliczenia Inwestycji w PGE GiEK S.A.

W tym czasie trwa pogłębianie miejsca pod chłodnię kominową dla bloku nr 5, wykonywane są warstwy betonu podkładowego pod maszynownie oraz prace związane ze zbrojeniem fundamentów pod młyny węglowe na kotłowni.

Autor: Przemysław Marcisz