Wykonano wykopy pod chłodnię kominową bloku nr 5

Kontynuowane są roboty budowlane związane z wykopami pod budynki maszynowni i kotłowi. W między czasie zakończone zostały prace związane z wykopem pod chłodnię kominową bloku nr 5.

Wykop pod chłodnię kominową ma około 1,7 metra głębokości w stosunku do poziomu terenu.

Zakończony został również proces wykonania baret (ściany szczelinowe) pod fundamenty pylonów kotłowni bloku nr 5 i 6 oraz prace związane z palowaniem próbnym w wykopach maszynowni i kotłowni bloku 5 i 6.

Obecnie prowadzone są badania związane z obciążeniem pali próbnych i pierwsze wyniki z badań są bardzo dobre, co wskazuje na prawidłowy dobór technologii palowania.

W tym miesiącu – zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji – planowane są prace budowlane związane z kontynuacją palowania, prace w zakresie konstrukcji żelbetowych dla wykonania fundamentów pod młyny, wykonanie fundamentów pod dźwigi do montażu pylonów, wylewanie fundamentów pod pylony i montaż konstrukcji żelbetowej pylonów, prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod chłodnie kominową nr 5, wykonanie wykopów pod pompownie wody chłodzącej nr 5 oraz wykonanie tymczasowej drogi „północnej” na terenie budowy, co przede wszystkim usprawni komunikację na budowie.

Autor: Przemysław Marcisz