Prace ziemne nabrały tempa

Już prawie miesiąc trwają roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod fundamenty dwóch budynków kotłowni i dwóch budynków maszynowni. Na terenie budowy pojawił się zarys wykopów, działają także tymczasowe rozdzielnie elektryczne.

Zgodnie z projektem wymiary wykopów pod nowe bloki energetyczne dla dwóch kotłowni wynoszą 226 m x 96 m, natomiast pod budynki maszynowni 252 m x 78 m.

Na terenie inwestycji zostały zamontowane i uruchomione w pełni wyposażone tymczasowe rozdzielnie elektryczne, które będą zasilać budowę.

Nadal trwają prace związane z odwodnieniem placu budowy i wykonaniem przesłony iłowej (tzw. ścianki bentonitowej) w celu ograniczenia napływu wody gruntowej do wykopów i ograniczenia strefy napowietrzania gruntów położonych poza przesłoną. Jej długość będzie wynosić około 326 mb, głębokość wahać się będzie od 3,5 do 23 m licząc od powierzchni terenu. Przegroda będzie wypełniona mieszanką bentonitowo-cementową, która stanowić będzie barierę absorpcyjną dla wody.

Autor: Przemysław Marcisz