Rozpoczęły się prace ziemne

2014_07_03_wykopyGeneralny wykonawca nowych bloków kończy prace związane z organizacją terenu budowy. Polegały one na wykonaniu „miasteczka” kontenerowego, a więc przygotowaniu zaplecza biurowo-socjalnego dla pracowników, wybudowaniu parkingów, wykonaniu zasilania elektrycznego i przyłączeń sanitarnych.

Obecnie trwają prace związane z odwodnieniem placu budowy i zabudową ścianki bentonitowej celem zabezpieczenia wykopów przed zalaniem.

W dniu 2 lipca 2014 roku rozpoczęły się także pierwsze roboty ziemne związane
z wykonaniem wykopów pod budynki kotłowni i maszynowni. Zakończenie prac ziemnych – zgodnie z harmonogramem – przewidywane jest na przełomie sierpnia i września 2014 roku.