Z budowy wyjeżdżać będą czyste pojazdy

2014_06_12_koparkaNa terenie budowy będą zainstalowane myjki do kół i podwozi. Właśnie zostały wydane warunki techniczne na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z wykorzystaniem systemu wody technologicznej.

Stosowanie myjni do kół i podwozi jest dyktowane potrzebą usuwania dużej ilość błota i kurzu, które po wyjeździe z budowy mogą być roznoszone na kołach pojazdów. Zanieczyszczenia trafiające na drogę publiczną z jednej strony mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla jej użytkowników, z drugiej natomiast mogłyby powodować zwiększone brudzenie się pojazdów oraz pogorszenie estetyki otoczenia elektrowni.

Myjnie zostaną uruchomione wraz z zorganizowaniem docelowych wjazdów na teren budowy w określonych i oznakowanych miejscach.

Autor: Przemysław Marcisz