Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowy nowych bloków wydana

16 sierpnia 2011 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia: „Budowa bloków nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA”.

Wydana decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i ma kluczowe znaczenie dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji przedsięwzięcia.

Postępowanie prowadzone było na wniosek PGE Elektrowni Opole SA z dnia 27 lipca 2009 roku.