Otwarcie ofert ostatecznych na budowę nowych bloków energetycznych

Dzisiaj o godz. 13.00, w PGE Elektrownia Opole nastąpiło otwarcie ofert ostatecznych z cenami, w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora budowy bloków energetycznych. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole” o mocy brutto z przedziału 800-900 MW każdy.

Oferty złożyły konsorcja firm:

– Konsorcjum: ALSTOM Power Sp. z o.o. Polska i ALSTOM Power Systems GmbH

– Konsorcjum: RAFAKO SA, POLIMEX-MOSTOSTAL  SA, MOSTOSTAL WARSZAWA SA

Kolejnym etapem postępowania będzie ocena i analiza ofert, która może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Termin realizacji zamówienia od wydania polecenia rozpoczęcia prac wynosi 54 miesiące w odniesieniu do bloku nr 5 oraz 62 miesiące dla bloku nr 6.

Zamówienie będzie realizowane w formule EPC (engineering, procurement, construction) – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym.

Nowe bloki spełniać będę wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska i umożliwią eksploatację, optymalizującą zalety ekologiczne i ekonomiczne.

Dla nowych bloków w PGE Elektrowni Opole zastosowane zostaną rozwiązania technologiczne pozwalające na uzyskanie parametrów nadkrytycznych (temperatura pary >600 st. C, ciśnienie pary >25 MPa) i wysokiej efektywności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie osiąganym przez najnowocześniejsze, europejskie bloki energetyczne.

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej netto nowych bloków wyniesie minimum 45,5%.