Oferty wstępne na budowę instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła

Do 10 lutego 2011 roku firmy mogą składać oferty wstępne na „Budowę instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 w PGE Elektrowni Opole SA”.

Jest to kolejny projekt rozwojowy realizowany w PGE Elektrowni Opole SA, o którym już wielokrotnie informowaliśmy.

Zanim nastąpi realizacja „pod klucz” kompletnej instalacji po ogłoszonym w 2010 roku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem muszą zostać przeprowadzone negocjacje ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty wstępne. Pierwszy etap dotyczyć będzie sprawdzania kompletności ofert. Kolejne etapy obejmować będą przygotowanie zagadnień do negocjacji, przeprowadzenie negocjacji w zakresie prawno-handlowym oraz technicznym, a następnie przygotowanie SIWZ końcowej – ostatecznej.

Wysłanie SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert końcowych do wykonawców przewidywane jest w terminie 31 marca 2011 roku. Data ta jednak może ulec zmianie w zależności od ilości wykonawców przystępujących do negocjacji i zakresu prac jaki należy wykonać przy opracowywaniu SIWZ.