Wyburzenia na zapleczu elektrowni

Nadal przygotowywany jest teren pod budowę bloków energetycznych nr 5 i 6. Budynki zaplecza elektrowni przeznaczone są do rozbiórki, aby w ich miejscu umożliwić przeprowadzenie inwestycji.

Prace rozpoczęły się 20 grudnia 2010 roku, a umowny termin ich zakończenia ustalono na dzień 31 marca 2011 roku. Wykonawcą prac rozbiórkowych na terenie zaplecza PGE Elektrowni Opole jest firma „MIDREX” z Brzegu.

Wyburzane są 24 obiekty kubaturowe oraz budynki, w których kilka firm miało dotychczas swoje zaplecza. Do likwidacji przeznaczone są także obiekty elektrowni, między innymi kładka dla pieszych nad torami przetokowymi stacji paliw, pompownia wody pitnej, studnie głębinowe, a także stacje transformatorowe. Obiekty wyburzane są wraz z fundamentami, rozbiórce podlegają również ogrodzenia wokół nich.

Prace rozbiórkowe prowadzone są metoda tradycyjną z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego.