Program konferencji „Ochrona powietrza – redukcja NOx, SOx, pyłów”

Program konferencji*

I dzień konferencji – 23 września 2010

9.00 Otwarcie biura konferencji (sala konferencyjna PGE Elektrownia Opole SA)

10.00 Wyjazd autokaru z Hotelu Mercury do PGE Elektrownia Opole SA

11.00 Uroczyste otwarcie i przedstawienie założeń programowych konferencji

Przedstawiciel organizatora – wydawnictwo „Nowa Energia”

Mirosław Skowron – prezes zarządu PGE Elektrownia Opole SA

Prowadzący: dr Leszek Karski z UKSW

11.00-12.30 I PANEL TEMATYCZNY

Ochrona powietrza w energetyce – normy obowiązujące w Unii Europejskiej (Dyrektywa 2001/80) oraz normy projektowane (Dyrektywa o emisjach przemysłowych) – Krystyna Panek-Gondek – zastępca dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska

Bilansowanie i raportowanie emisji – Wojciech Jaworski, dyrektor Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji

– Aspekty prawne związane z ochroną środowiska – na co powinniśmy zwrócić uwagę? – Adam Kania, kierownik Biura Energetyki Zakładów Azotowych Puławy S.A., członek FORUM CO2 i Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

12.30-13.00 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

13.00-14.30 II PANEL TEMATYCZNY

– Redukcja emisji zanieczyszczeń z energetyki jako element działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce – Ewa Palma, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

– Ochrona powietrza w Grupie PGE – stan obecny i po 2016 r. – Waldemar Szulc, członek zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Oddział Elektrownia Bełchatów

– Geneza i realizacja instalacji odazotowania spalin w PGE Elektrowni Opole – dane techniczne – Zbigniew Dziemidowicz, dyrektor strategii i rozwoju PGE Elektrownia Opole SA

Modernizacja kotła typu BP-1150 nr 3 w PGE Elektrownia Opole SA w celu redukcji emisji NOx – Marek Kotuła, wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Remontowego Energetyki i Przemysłu REMAK ROZRUCH SA

14.30-15.30 Obiad

15.30-17.00 III PANEL TEMATYCZNY

– Projekt demonstracyjny CCS realizowany przez PGE Elektrownię Bełchatów SA – Dominika Kukieła, specjalista ds. projektów inwestycyjnych – koordynator, Zespół ds. Budowy Instalacji CCS, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Oddział Elektrownia Bełchatów

– Możliwości finansowania inwestycji – Marcin Jamiołkowski, Departament Przedsięwzięć Przemysłowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– Systemy pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w Elektrowni Turów – Jan Wyszyński, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów

Instalacje usuwania tlenków azotu w świetle obowiązujących przepisów prawnych i rozporządzeń Tomasz Skoczowski, asystent projektanta RAFAKO SA

17.00-17.30 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

17.30-19.00 IV PANEL DYSKUSYJNY z udziałem zaproszonych gości

Prowadzący: dr Leszek Karski z UKSW 

– Krystyna Panek-Gondek, zastępca dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska

– Wojciech Jaworski, dyrektor Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji

– Adam Kania, kierownik Biura Energetyki Zakładów Azotowych Puławy S.A., członek FORUM CO2 i Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Waldemar Szulc, członek zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Oddział Elektrownia Bełchatów

– Zbigniew Dziemidowicz, dyrektor strategii i rozwoju PGE Elektrownia Opole SA

 

19.00 Wyjazd autokaru z PGE Elektrownia Opole SA do Hotelu Mercure

20.00-24.00  Uroczysta kolacja, spotkanie biznesowe (Hotel Mercure Opole, ul. Krakowska 57/59)

II dzień konferencji – 24 września 2010

7.00–8.30 Śniadanie, wykwaterowanie z Hotelu Mercure (bagaże można przechować w Hotelu)

9.00 Wyjazd autokaru z Hotelu Mercury do PGE Elektrownia Opole SA

9.30-11.00 V PANEL (sala konferencyjna PGE Elektrownia Opole SA)

Prowadzący: Edward Kinal, główny specjalista ds. technik energetycznych PGE Elektrownia Opole SA

– Działania i Prace Rady w odniesieniu do Narodowego Programu Redukcji Emisji – Maciej M. Sokołowski, dyrektor wykonawczy, Sekretariat Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji

Rozwój OZE w Polsce i jego wpływ na emisje zanieczyszczeń – dr Magdalena Rogulska, Urząd Dozoru Technicznego

Mgła wodna – skuteczny środek zwalczania zapylenia w procesach współspalania biomasy Roman Borejczuk, dyrektor ds. techniczno-handlowych, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Przemysłu „MONTOREM” SA

Instalacja odsiarczania i odpylania spalin – Roman Kurek, kierownik projektu, H. CEGIELSKI-POZNAŃ SA

Wpływ instalacji odazotowania spalin opartych na metodach pierwotnych i wtórnych na pracę bloku energetycznego – Michał Baczyk, Zakład Ochrony Środowiska, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

11.00-12.30 Wycieczka techniczna – zwiedzanie instalacji w PGE Elektrownia Opole SA 

ok. 13.00 Obiad

14.00 Wyjazd autokaru z PGE Elektrownia Opole SA na dworzec PKP

* Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie

Kontakt do organizatora: wydawnictwo „Nowa Energia”, konferencje@nowa-energia.com.pl,

tel. 32 726 63 92, 509 433 476, faks: 32 417 76 77

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *