PGE Elektrownia Opole ogłosiła przetarg na budowę instalacji podawania biomasy do kotła

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 w PGE Elektrowni Opole SA.

PGE Elektrownia Opole SA ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na budowę instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 w PGE Elektrowni Opole SA. Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26 lipca 2010 r.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w formule „pod klucz” kompletnej instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 o wydajności 100 MW w paliwie w PGE Elektrowni Opole SA. W skład instalacji wejdą węzły rozładunku, magazynowania, przygotowania, pomiaru, transportu i podawania biomasy do komory paleniskowej kotła nr 2 w celu współspalania z pyłem węglowym.

Formuła „pod klucz” oznacza kompleksowe wykonanie przez wykonawcę całości prac we wszystkich branżach w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wykonanie projektu budowlanego, przygotowanie dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej i eksploatacyjnej, wykonanie prac rozbiórkowych, realizacja dostaw, realizacja montażu, realizacja robót budowlanych, uruchomienie i optymalizacja instalacji i kotła nr 2 w zakresie procesu współspalania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przekazanie do eksploatacji, szkolenie personelu, serwis w okresie gwarancyjnym oraz wykonanie wszystkich robót towarzyszących i wykończeniowych, zapewniających kompletność i gotowość instalacji do eksploatacji.

Układ bezpośredniego podawania biomasy do kotła jest kolejną inwestycją rozwojową PGE Elektrowni Opole SA. O tym projekcie informowaliśmy w ubiegłym roku.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.elopole.bot.pl w zakładce przetargi publiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *