Oświadczenie PGE Elektrowni Opole w sprawie wykreślenia z porządku obrad LXVII sesji Rady Miasta informacji na temat rozbudowy Elektrowni Opole i możliwości dostarczania taniego ciepła dla odbiorców w Opolu

Budowa nowych bloków energetycznych jest bezpośrednią przesłanką przypomnienia mieszkańcom Opola oraz włodarzom miasta (właścicielowi ECO SA), że PGE Elektrownia Opole w procesie produkcji energii elektrycznej wytwarza tanie ciepło. Korzystają z niego mieszkańcy i instytucje gminy Dobrzeń Wielki, zainteresowanie wykazuje przedsiębiorca planujący budowę kompleksu szklarniowego w miejscowości Świerkle. 

Obecnie inicjatywa elektrowni w sprawie ciepła jest wyjściem naprzeciw zapytaniu Prezydenta Miasta Opola z 15.10.2009 r. o możliwość dostarczenia od 2015 roku ciepła do sieci w Opolu oraz nawiązaniem do uchwały podjętej przez Radę Miasta w styczniu 1991 roku, w której czytamy: „uznaje się za celowe przystosowanie dwóch ostatnich bloków energetycznych elektrowni do produkcji ciepła dla miasta Opola. Jako miejsce odbioru energii cieplnej przez miasto wskazuje się teren ciepłowni WPEC przy ulicy Harcerskiej. Szczegółowe warunki dotyczące dostawy ciepła dla miasta regulować będzie odrębna umowa”.

PGE Elektrownia Opole prowadzi postępowanie przetargowe wybudowanie „pod klucz” nowych bloków energetycznych nr 5 i 6 o mocy 2 x (800-900) MW. Planowane nowe bloki, mogą zostać zaprojektowane i wykonane w sposób umożliwiający produkcję taniego i ekologicznego ciepła. Warunkiem zamieszczenia gwarantujących to zapisów w kontrakcie z generalnym realizatorem inwestycji jest jednak uprzednie zawarcie stosownych umów pomiędzy miastem (większościowym akcjonariuszem ECO) i samym ECO oraz PGE Elektrownią Opole SA, które zagwarantują odbiór ciepła.

Podjęcie konkretnych rozmów i zawarcie umowy determinowane jest czasem. Zgodnie z harmonogramem, 15 marca br. konsorcja zainteresowane przetargiem otrzymały zaproszenia do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ). 21 czerwca br. mija termin składania ofert, które ocenione zostaną
w trzecim kwartale i według harmonogramu na przełomie roku powinno nastąpić podpisanie umowy z wybranym, generalnym realizatorem inwestycji.

Niestety, decyzja Rady Miasta o wykreśleniu z porządku obrad sesji rady informacji PGE Elektrowni Opole wpisuje się w ciąg zdarzeń, które nie przybliżają nas do zawarcia stosownych umów. Ocenę tych działań pozostawiamy mieszkańcom i klientom Energetyki Cieplnej Opolszczyzny.

Jednocześnie PGE Elektrownię Opole niepokoją informacje o pracach firmy konsultingowej, która – zgodnie z informacjami medialnymi – analizuje opłacalność przedsięwzięcia i w maju ma przedstawić wyniki, skoro do tej pory nie zwracała się do naszej firmy o przedstawienie biznes planu i nie podjęła żadnych rozmów z naszymi specjalistami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *