PGE Elektrownia Opole ogłosiła przetarg dotyczący wyposażenia CNE

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż wyposażenia technicznego oraz architektury wnętrz budynku Centralnej Nastawni Elektrowni (CNE).

26 marca 2010 roku PGE Elektrownia Opole SA ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 387 000 EURO. Ogłoszenie zostało 25 marca 2010 roku również przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przedmiotem opublikowanego zamówienia jest dostawa materiałów i sprzętów określonych w dokumentacji technicznej oraz SIWZ, wykonawstwo robót oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (protokoły badań, prób i sprawdzeń). Do zakresu prac i dostaw należą między innymi: wykonanie i wyposażenie pomieszczeń socjalnych; dostawa agregatu, UPS-ów i rozdzielni wraz z okablowaniem; dostawa ściany graficznej i ekranów wielkoformatowych; dostawa stojaków i szaf serwerowych wraz z okablowaniem; dostawa pulpitów, stelaży i mebli; dostawa monitorów, komputerów, drukarek itp.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest także na stronie internetowej: www.elopole.bot.pl w zakładce przetargi publiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *