Plany rozwojowe PGE Elektrowni Opole: budowa bloków nr 5 i 6 o mocy 2 x 800÷900MW

Budowa bloków nr 5 i 6 o mocy 2 x 800÷900MW – jest to największy projekt rozwojowy Elektrowni Opole i jeden z projektów strategicznych Polskiej Grupy Energetycznej.

Również w skali województwa opolskiego jest to największa planowana inwestycja. W czerwcu 2009 roku zakończył się proces decyzyjny organów Polskiej Grupy Energetycznej w sprawie budowy w Elektrowni Opole dwóch nowych bloków o mocy 800÷900 MW każdy. Decyzje te otwierają drogę do rozpoczęcia działań inwestycyjnych.

W oparciu o wariantową analizę techniczno-ekonomiczną sporządzoną przez doradcę technicznego, trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie której wyłoniony zostanie generalny realizator inwestycji.

Jednocześnie prowadzone są uzgodnienia branżowe w zakresie przyłączenia nowych mocy do krajowego systemu elektroenergetycznego, zabezpieczenia dostaw wody technologicznej, dostaw węgla itp. Przygotowywany jest także przyszły plac budowy. Trwają wyburzenia starych fundamentów bloków nr 5 i 6, budynków zapleczowych pozostałych po realizacji I etapu budowy elektrowni. Nowe bloki energetyczne poza energią elektryczną będą mogły dostarczać wystarczającą ilość ciepła do ogrzania miasta Opola.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *