Plany rozwojowe PGE Elektrowni Opole: układ bezpośredniego podawania biomasy do kotła

Układ bezpośredniego podawania biomasy do kotła – będzie to drugi ciąg dozowania biomasy, pracujący równolegle z istniejącym od 2004 roku systemem podawania biomasy wraz z węglem (w węźle nawęglania).

 

Istniejący układ dozowania biomasy przystosowany do podawania trocin, zrębek, pellet i brykietów w pełni wykorzystuje swoje możliwości techniczne. Nowa instalacja pozwoli spalać rozdrobnioną słomę w ilości 170÷180 tys. ton. Wówczas całkowita zdolność produkcyjna energii zielonej ulegnie podwojeniu i wyniesie 300.000 MWh rocznie. Nowa instalacja pozwoli spalać drobne frakcje biomasy będącej odpadem z produkcji rolnej, co pozwoli we właściwy sposób zmienić strukturę spalanej biomasy. Obecnie jest to głównie biomasa pochodzenia leśnego (odpady z tartaków, wyrębów itp.). Zgodnie z prawem, aby zaliczyć energię z biomasy do energii zielonej, już w 2009 roku musi być 10% tzw. biomasy „agro” tzn. pochodzącej z upraw roślin energetycznych lub pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne tj. słoma, otręby, łuski słonecznika itp.

W 2015 roku już 100% biomasy musi być pochodzenia innego niż leśne. Nowobudowana instalacja pozwoli spalać słomę dostarczaną w balach i rozdrabnianą na miejscu, tuż przed podaniem do kotła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *