Trwa montaż konstrukcji stalowej Centralnej Nastawni Elektrowni (CNE)

Centralna Nastawnia Elektrowni (CNE) przybiera realnych kształtów. Widać już zarys przyszłej formy. Obecnie prace montażowe prowadzone są na dwie zmiany. Codziennie siedmiu montażystów łączy kolejne elementy stalowej konstrukcji.

Jak informuje Tadeusz Englot, z-ca kierownika oddziału konstrukcji stalowych opolskiej firmy Polbau, prace montażowe przebiegają sprawnie i bez opóźnień – zgodnie z przyjętym harmonogramem. Aktualnie kończy się montaż całej konstrukcji stalowej wraz z kratownicami dachowymi. Niebawem montażyści przystąpią do obudowywania całej konstrukcji i przykrycia jej dachem. Całość prac budowlano montażowych powinna zostać zakończona do 31 stycznia 2010 roku.

Po wykonaniu konstrukcji stalowej nastąpią prace instalacyjne i wykończeniowe oraz zagospodarowywanie terenu wokół budynku. Kolejnym etapem będzie wyposażanie budynku i przygotowanie do realizacji zadań niezbędnych do uruchomienia centralnej nastawni. Są to prace związane z modernizacją systemów na blokach nr 1 i 2 (wraz z przeniesieniem sterowania na CNE), przenoszeniem na centralną nastawnię sterowania bloków nr 3 i 4 oraz gospodarek pozablokowych. Modernizacja systemu i przeniesienie sterowania bloku nr 1 na CNE zaplanowane zostały w roku 2010. Przenoszenie sterowania gospodarek pozablokowych na budowaną nastawnię ma się rozpocząć w drugiej połowie 2010 roku, a zakończyć w 2011.

Według założeń z budowanej nastawni odbywać będzie się także sterowanie pracą planowanych do realizacji bloków nr 5 i 6.