Konferencja naukowo-techniczna o blokach energetycznych 5 i 6

Konferencją naukowo-techniczną pt.: „Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole – aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne” nasza firma rozpoczęła konsultacje społeczne oraz działania komunikacyjne dotyczące realizacji planów rozwojowych – głównie związanych z budową dwóch bloków energetycznych.

Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Katedrę Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego oraz PGE Elektrownię Opole SA zgromadziła w auli Uniwersytetu Opolskiego kilkaset osób, zainteresowanych planowaną inwestycją. Wśród uczestników konferencji byli m.in.: Antoni Jastrzembski, wicewojewoda opolski; Andrzej Kasiura, członek zarządu województwa opolskiego; Prof. Jan Siuta, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej; Antoni Pietkiewicz, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka; Prof. Krystyna Czaja, rektor Uniwersytetu Opolskiego; dr inż. Anna Król, prorektor ds. strategii i rozwoju Politechniki Opolskiej, Henryk Lakwa, starosta opolski; Ryszard Śnieżek, wójt gminy Dobrzeń Wielki; byli szefowie Elektrowni Opole: Józef Pękala i Józef Szweda.

W spotkaniu uczestniczyło także wielu naukowców, samorządowców, przedstawicieli instytucji i urzędów, firm sektora elektroenergetycznego, spółek-córek, studentów uczelni opolskich.

Posłuchaj, jak przebiegał początek konferencji:

[audio:2009_03_26_poczatek_konferencji.mp3]

Podczas konferencji przedstawione zostały referaty, w których podejmowali aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne związane z inwestycją. Przedstawione zostały następujące referaty:

1. „Rozbudowa Elektrowni Opole – bilans korzyści i zagrożeń dla regionu” – Jan Pilipionek, dyrektor techniczny, I z-ca dyrektora generalnego PGE Elektrowni Opole SA.

2. „Główne założenia techniczne bloków 5 i 6″ – Zbigniew Dziemidowicz, dyrektor strategii i rozwoju PGE Elektrowni Opole.

3. „Wpływ elektrowni na rozwój gminy Dobrzeń Wielki i powiatu opolskiego” – Henryk Lakwa, starosta opolski.

4. „Elektrownia Opole w świetle badań socjologicznych” – dr Teresa Sołdra-Gwiżdż, dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu.

5. „Zmiana postrzegania Elektrowni Opole w województwie opolskim” – dr Henryk Czech, kierownik wydziału public relations PGE Elektrowni Opole SA.

6. „Polityka klimatyczna Unii Europejskiej w stosunku do nowych inwestycji energetycznych” – dr Wojciech Jaworski, kierownik KASHUE.

7. „Wpływ rozbudowy Elektrowni Opole na jakość powietrza z uwzględnieniem potencjalnego oddziaływania transgranicznego” – prof. Jerzy Zwoździak, Politechnika Wrocławska.

8. „Możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania na terenie Opolszczyzny” – prof. Czesława Rosik-Dule-wska Uniwersytet Opolski; Tomasz Szczygielski, prezes Polskiej Unii UPS.

9. „Możliwość zaopatrzenia nowych bloków w wodę” – Waldemar Bielak, zastępca dyrektora RZGW Wrocław.

10. „Wpływ Elektrowni na obszary przyrodniczo cenne Opolszczyzny” – dr Arkadiusz Nowak, Uniwersytet Opolski.

Omawiane podczas marcowej konferencji aspekty związane z realizacją inwestycji zostały zebrane i wydane w formie publikacji naukowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *